نشریه علمی-پژوهشی زراعت دیم ایران با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور منتشر می‌شود. این نشریه با رویکرد تأمین منابع و اطلاعات علمی، تبیین جایگاه و ارایه راهکارهای حاصل از پژوهش‌های انجام شده در زمینه مسایل محوری زراعت دیم، تشویق و ترغیب انجام پژوهش‌های کاربردی به همراه ترویج و ارتقای زراعت دیم کشور و ایجاد فضای مناسب برای تعامل و تبادل اندیشه‌ متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی در دانشگاه‌ها و بخش‌های تحقیقاتی، با دو شماره در سال فعالیت و ‌در بهمن ماه 1392، با ابلاغ دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به درجه علمی – پژوهشی ارتقاء یافت.

 

دو فصلنامه زراعت دیم ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC)، پایگاه نشریات کشور (MAGIRAN)  و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه شده است و مقالات منتشر شده در آن دارای شناسه دیجیتال اختصاصی (DOI) هستند.

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-249 

2. تاثیر زودسنبله‌دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه زمینه ژنتیکی متفاوت گندم نان ایرانی

صفحه 141-152

مریم درانی نژاد؛ روح اله عبدالشاهی؛ علی کاظمی‌پور؛ علی اکبر مقصودی مود


5. اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم

صفحه 199-214

امیر حقیقت؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف اباد؛ اسلام مجیدی هروان؛ مهرزاد مستشاری


6. بررسی میزان پذیرش گندم دوروم رقم دهدشت و ارزیابی آثار اقتصادی آن در ایران

صفحه 215-224

هرمز اسدی؛ ابراهیم زارع؛ عادل نعمتی؛ بهروز حسن پور؛ حیدر صیدزاده؛ مظفر روستایی


7. ارزیابی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌ها‌ی جو در مزارع زارعین

صفحه 225-242

رضا محمدی؛ رضا حق پرست؛ مهدی گراوندی؛ عبدالوهاب عبدالهی؛ رضا ملک‌حسینی؛ خداداد یارکرمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2345-203X
شاپا الکترونیکی
2345-6876