نشریه علمی-پژوهشی زراعت دیم ایران با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور منتشر می‌شود. این نشریه با رویکرد تأمین منابع و اطلاعات علمی، تبیین جایگاه و ارایه راهکارهای حاصل از پژوهش‌های انجام شده در زمینه مسایل محوری زراعت دیم، تشویق و ترغیب انجام پژوهش‌های کاربردی به همراه ترویج و ارتقای زراعت دیم کشور و ایجاد فضای مناسب برای تعامل و تبادل اندیشه‌ متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی در دانشگاه‌ها و بخش‌های تحقیقاتی، با دو شماره در سال فعالیت و ‌در بهمن ماه 1392، با ابلاغ دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به درجه علمی – پژوهشی ارتقاء یافت.

 

دو فصلنامه زراعت دیم ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC)، پایگاه نشریات کشور (MAGIRAN)  و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه شده است و مقالات منتشر شده در آن دارای شناسه دیجیتال اختصاصی (DOI) هستند.

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-126 

4. ارزیابی هم‌پوشانی دوره‌ی رشد منطقه‌ی ابهر با چرخه‌ی رشد گندم زمستانه و جو بهاره‌ی دیم

صفحه 63-89

فرهاد بیات؛ محمد رضا جهانسوز؛ محمدباقر حسینی؛ فریدون سرمدیان؛ غلام‌رضا پیکانی‌ماچیانی؛ مصطفی اویسی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2345-203X
شاپا الکترونیکی
2345-6876