اهداف و چشم انداز

نشریه زراعت دیم ایران در پاسخ به نیاز تحقیقاتی در بخش کشاورزی دیم کشور راه‌اندازی و بعنوان یک مرجع اختصاصی در زمینه تنش‌های خشکی و سرما در شرایط دیم فعالیت می‌نماید.

اهداف نشریه زراعت دیم ایران:

- تأمین منابع و اطلاعات علمی

- تبیین جایگاه و ارایه راهکارهای حاصل از پژوهش‌های انجام شده در زمینه مسایل محوری زراعت دیم

- تشویق و ترغیب انجام پژوهش‌های کاربردی

- ترویج و ارتقای زراعت دیم کشور

- ایجاد فضای مناسب برای تعامل و تبادل اندیشه‌ متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی در دانشگاه‌ها و بخش‌های تحقیقاتی داخل و خارج از کشور