داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
موسی ارشد
هرمز اسدی زراعت استادیار پژوهش تحقیقات اقتصاد کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
عزت اله اسفندیاری زراعت استاد دانشگاه مراغه
ایرج اسکندری مکانیزاسیون عضو هیئت علمی موسسه دیم
محمد اسماعیل پور جهرمی زراعت دانشگاه جهرم- گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی
جلیل اصغری میدانی زراعت، مکانیزاسیون عضو هیات علمی
یحیی امام زراعت دانشگاه شیراز
رضا امیرنیا زراعت عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه ارومیه
فرهاد آهک پز به‌نژادی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور‏، مراغه،ایران
ایرج یاوری مکانیزاسیون رئیس بخش تحیقات مدیریت منابع
احمد بایبوردی خاکشناسی
علیرضا پیرزاد زراعت هیات علمی دانشگاه ارومیه
سهیلا پورحیدر زراعت
سید سعید پورداد به‌نژادی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
منا پورعیسی زراعت گروه کشاورزی. دانشگاه پیام نور. زنجان
حمیدرضا پورعلی بابا
مژگان تبریزی‌وند
علیرضا توسلی خاکشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
علیرضا توکلی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان ( شاهرود )
جعفر جعفرزاده
جلال جلیلیان زراعت عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
منیژه جمشیدی هیات علمی
مهدی جمشیدمقدم به‌نژادی عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (معاونت سرارود)،
عبداله جوانمرد زراعت دانشگاه مراغه
حمید حاتمی‌ملکی
علی حسامی
حسن حسن‌ابادی موسسه اصلاح بذر
حمید حسنیان خوشرو به‌نژادی موسسه دیم کشور - مراغه
عبدالله حسن زاده قورت تپه هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی
سیروس حسن نژاد گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
هادی خرسندی زراعت کارشناس / موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
غلامرضا خلیل زاده به‌نژادی عضو هیات علمی . مرکز تحقیقات کشاورزی استان ذربایجان غربی
مختار داشادی خاکشناسی استاد یارپژوهش معاونت سرارود،موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرمانشاه، ایران.
رحمان رجبی زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشکده کشاورزی -دانشگاه بیرجند
عادل ریحانی‌تبار خاکشناسی دانشیار دانشگاه تبریز
مهناز رحمتی به‌نژادی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
رضا رحیم زاده عضو هیئت علمی / موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
علی رسایی گیاهان زراعی دیم عضو هیأت علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
حسین رستمی احمدوندی به‌نژادی عضو هیات علمی بخش جبوبات معاونت موسسه تحقیقات دیم سرارود. کرمانشاه
میرحسن رسولی صدقیانی دانشگاه ارومیه
اسماعیل رضایی چیانه زراعت، گیاهان زراعی دیم دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
ابراهیم روحی عضو هیئت علمی- معاون پژوهشی
مظفر روستایی عضو هیئت علمی موسسه دیم
سامیه رئیسی زراعت ضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
اسماعیل زادحسن پژوهشگر
محمد رضا ساریخانی خاکشناسی گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
شهریار ساسانی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
ابراهیم سپهر دانشگاه ارومیه
سید علیرضا سید جلالی استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران
علی سعید عضو هیئت علمی
امید سفالیان مدیر کل اداره امور اموزشی دانشگاه
سیده سودابه شبیری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
امیرحسین شیرانی راد زراعت موسسه تحقیقات اصلاح و نهال بذر
هومن شریف نسب عضو هیئت علمی
صادق شهبازی گیاهان زراعی دیم کارشناس ارشد بخش علوفه و دانه های روغنی
هادی شوریده
بهـزاد صـــادق زاده هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
داود صادق زاده اهری عضو هیئت علمی
ناصر صباغ نیا به‌نژادی استاد
فرشید طلعت به‌نژادی
امین عباسی زراعت گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
بابک عبدالهی
عبدالوهاب عبدالهی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم
خشنود علیزاده به‌نژادی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
علی اصغر علی لو زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.
علیرضا عیوضی
عبدالعلی غفاری زراعت رپیس مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی آذربایجانغربی
مهدی غفاری عضو هیئت علمی/ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ابولفضل فرجی زراعت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
رویا فردوسی
سلیم فرزانه زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
ولی فیضی اصل استادیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
حمیدرضا فلاحی زراعت دانشگاه بیرجند. گروه زراعت
هادی قاسمی
غلامرضا قهرمانیان مکانیزاسیون موسسه تحقیقات کاشورزی دیم کشور
ژیرایر کاراپتیان استاد بازنشسته گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
حسین کاظمی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
همایون کانونی به‌نژادی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کردستان
اسماعیل کریمی خاکشناسی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
رحمت‌الله کریمی‌زاده به‌نژادی عضو هیئت علمی/سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مهدی گراوندی به‌نژادی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (سرارود)
صابر گلکاری بخش خدمات فنی تحقیقاتی
رامین لطفی به‌زراعی استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
عزیز مجیدی خاکشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
رحمت محمدی به‌نژادی دانشگاه تهران
رضا محمدی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
محتشم محمدی به‌نژادی عضو هیئت علمی/سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
حمیدرضا محمددوست چمن آباد زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات/ دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
رحمت اله محمدی گنبد به‌نژادی، زراعت محقق غلات- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گلستان
فرشید محمودی
حمید محمودی کامل آباد مربی پژوهشی- موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
حامد منصوری زراعت مرکز تحقیقات چغندر قند
محسن نیازیان به‌نژادی
رحیم ناصری زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
امین نامداری زراعت عضو هیئت علمی-ایستگاه تحقیقات دیم گچساران
نصرت‌اله نجفی
فاطمه نژاد حبیب وش استادبار دانشگاه ارومیه
یوسف نصیری زراعت گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
حسین نظری بخش تحقیقات اصلاح و بذر-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان-زنجان
محمد جواد نظری دلجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
علیرضا نیکویی زراعت استادیار پژوهش تحقیقات اقتصاد کشاورزی و سرپرست امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
حسین نوید مکانیزاسیون
عراز محمد نوری راد دوجی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
بهروز واعظی به‌نژادی به نژاد گر غلات و گیاهان علوفه ای
غلامرضا ولیزاده موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور