درباره نشریه

نشریه علمی-پژوهشی زراعت دیم ایران با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مقالات پژوهشی در زمینه به‌نژادی و به‌زراعی گیاهان زراعی مرتبط با دیم را که به زبان فارسی نگارش و قبلاً در هیچ نشریه داخلی یا خارج از کشور منتشر نشده باشند، جهت بررسی و امکان چاپ، ‌پذیرش می‌نماید. سیستم ارسال، داوری و انتشار مقاله در این نشریه در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط یک سامانه کاملا تخصصی انجام می‌شود.