دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-126 
4. ارزیابی هم‌پوشانی دوره‌ی رشد منطقه‌ی ابهر با چرخه‌ی رشد گندم زمستانه و جو بهاره‌ی دیم

صفحه 63-89

فرهاد بیات؛ محمد رضا جهانسوز؛ محمدباقر حسینی؛ فریدون سرمدیان؛ غلام‌رضا پیکانی‌ماچیانی؛ مصطفی اویسی