کلیدواژه‌ها = آفتابگردان
تعداد مقالات: 4
3. بررسی امکان کشت پاییزه ارقام جدید آفتابگردان در شرایط دیم گنبد

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 189-210

عراز محمد نوری راد دوجی؛ فرامرز سیدی؛ محمد نعمتی


4. اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-44

غلامرضا حیدری؛ بهنام حسن زاده؛ عادل سی و سه مرده؛ یوسف سهرابی؛ یحیی امام؛ محمد مجیدی