نویسنده = غفاری، عبدالعلی
تعداد مقالات: 3
1. پهنه‌بندی اقلیم کشاورزی ایران با استفاده از روش یونسکو

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-74

عبدالعلی غفاری؛ وحیدرضا قاسمی؛ ادی دپائو


2. پهنه‌بندی اگرواکولوژی حوضه‌ آبریز رودخانه کرخه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

عبدالعلی غفاری؛ ادی دپائو؛ سید ابوالفضل میرقاسمی


3. بررسی اثر تراکم و نسبت‌های اختلاط بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو با ما‌‌شک در شرایط دیم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-75

آیسان شکورزاده؛ خشنود علیزاده؛ محمود پوریوسف؛ عبدالعلی غفاری