نویسنده = صادق شهبازی دورباش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان کشت توده‌های بومی بالنگوی شهری (Lallemantia iberica F. & C. M.) در شرایط دیم سردسیری مراغه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 82-95

صادق شهبازی دورباش؛ خشنود علیزاده‌دیزج؛ وحید فتحی رضائی