نویسنده = عبدالشاهی، روح اله
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر زودسنبله‌دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه زمینه ژنتیکی متفاوت گندم نان ایرانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 141-152

مریم درانی نژاد؛ روح اله عبدالشاهی؛ علی کاظمی‌پور؛ علی اکبر مقصودی مود


2. ارزیابی توارث ژنتیکی و پاسخ به گزینش لوله ای شدن برگ ها و برخی صفات مرتبط با تحمل خشکی در گندم نان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-44

راضیه عطاءالهی؛ روح اله عبدالشاهی؛ علی اکبر مقصودی مود