نویسنده = خلیل زاده، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
2. بررسی توده‌های بومی گندم نان در جذب و بهره وری نیتروژن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-53

غلامرضا خلیل زاده؛ ابراهیم عزیزاف؛ جواد مظفری