نویسنده = کاظمی‌پور، علی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر زودسنبله‌دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه زمینه ژنتیکی متفاوت گندم نان ایرانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 141-152

مریم درانی نژاد؛ روح اله عبدالشاهی؛ علی کاظمی‌پور؛ علی اکبر مقصودی مود