نویسنده = نیشابوری، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر باکتری‌های بیوفیلمی محرک رشد در تعدیل اثرات ناشی از بروز تنش کم‌آبی در مراحل انتهایی دوره رشد بر اجزای عملکرد و ریشه گندم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-102

اسماعیل کریمی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ محمد رضا نیشابوری؛ عزت الله اسفندیاری