نویسنده = مجیدی هروان، اسلام
تعداد مقالات: 1
1. اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-214

امیر حقیقت؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف اباد؛ اسلام مجیدی هروان؛ مهرزاد مستشاری