نویسنده = سلیمانی، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پایداری عملکرد دانه لاین ها و ارقام جو در مناطق سرد و سرد معتدل دیم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-52

فرهاد آهک پز؛ کوروش نادر محمودی؛ علی حسامی؛ کاظم سلیمانی؛ الیاس نیستانی