نویسنده = الله‌داد، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. اثر اسید فولیک بر تسهیم ذخایر بذر و قدرت اولیه گیاهچه‌های گندم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 70-81

شبنم صادقی رازلیقی؛ ایرج الله‌داد؛ عزت اله اسفندیاری