نویسنده = علیزاده دیزج، خشنود
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب مناسب‌ترین ترکیب کشت مخلوط ماشک گل‌خوشه‌ای با جو و تریتیکاله در شرایط دیم زنجان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 17-39

جواد لامعی هروانی؛ خشنود علیزاده دیزج