نویسنده = محمود پوریوسف میاندوآب
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی انواع کشت مخلوط ماشک داسی کارپا و جو پاییزه تحت شرایط دیم سردسیر مهاباد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-13

محمود پوریوسف میاندوآب؛ خشنود علیزاده