نویسنده = مرادی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پراکنش علف های هرز مزارع گندم دیم شهرستان ایلام

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-78

احسان اله زیدعلی؛ یاسر علی زداه؛ روح اله مرادی