نویسنده = فتحی، رستم
تعداد مقالات: 1
1. الگو و کارایی مصرف انرژی تولید گندم دیم به کمک رویکرد تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی: شهرستان چرداول، استان ایلام

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-46

رستم فتحی؛ فرهاد امجدپور؛ احمد کوچک زاده؛ امیر عزیزپناه