نویسنده = نادرمحمودی، کورش
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش جدید با روش مرسوم ادارة مزارع پرورشی جو و گندم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 17-31

کورش نادرمحمودی